Mirakel

"Det finns två sätt att leva sitt liv.
Det ena som om ingenting är ett mirakel.
Det andra som om allting är ett mirakel."
Albert Einstein

Ryggrad

"Låt aldrig önsketänkandet växa sig starkt där ryggraden borde sitta."
Clementine Paddleford

RSS 2.0