Var finns Urmödrarna?

I Sverige kan de flesta känna sig ”hemma” i den kristna traditionen – även om man inte kallar sig bekännande kristen. Det var ju inte så länge sedan vi hade en statskyrka. Jag är övertygad om att vi som människor har ett behov av andlighet, att känna behörighet med något större, en gemenskap utanför oss själva. Ett behov som är urgammalt och lika djupt känt som behovet att uttrycka oss i sång, dans, konst… Jag har, liksom många med mig, funderat över osynliggörandet av kvinnor i kristendomen. Var finns Urmödrarna? Fadern hit och Sonen dit. Abraham, Judas, David, Petrus, Lukas och allt vad de heter. Huvudpersonerna i Bibelns nya och gamla testamente. Fanns kvinnor över huvud taget för 2000 år sedan. Vi kanske är ett sent påkommet påfund? Frågan är berättigad.

Faktum är att viktiga höga herrar på kyrkomötet i Nicea år 585 hade följande fråga på dagordningen: Kan kvinnan överhuvud taget räknas till människosläktet? (Efter tre dagars häftig debatt och votering fastställdes med en rösts övervikt att kvinnan faktiskt tillhörde människosläktet. Vilken tuuuuur!)

Nu är det ju faktiskt så att en och annan kvinna smugit sig in i Bibeln. Men dessa kvinnor står aldrig för sig själv. De omnämns alltid, i den mån de har ett namn, i förhållande till en man. Hon är moder, syster, dotter, sköka, älskarinna… Eva, fresterskan som lurade Adam i fördärvet. Adam och hela mänskligheten i evigheters evighet. Rolig förebild för generationer av kvinnor hukande i kyrkbänken. Synd och skuld och skam. Bara genom att vara född av en kvinna gör att vi tar emot synden. Arvssynden.

Men så har vi har ju faktiskt Maria. Guds moder. HON borde ju om någon lyftas fram som en stor förebild för oss alla. Hon som födde Guds son. En tämligen stor grej. Men vart har fokus hamnat när det gäller Maria? JO, att hon var oskuld och födde ett barn ändå. Men HALLÅ! Sexualitet, och kvinnors sexualitet i synnerhet, är så oerhört stigmatiserande att man går in nära på i gynekologiska termer då tillblivelsen av Jesus omnämns. Den ideala kvinnan. Moder och oskuld. Sådana borde vi alla vara…eller? För mig handlar berättelsen om Gud och Maria om något helt annat. En berättelse som finns i många andra religioner. Om Yin och Yang. Om himmel och jord. Om kvinna och man. Om att vi behöver varandra för att fullkomnas. För att fullkomna varandra och Skapelsen. DET tror jag på. På tolerans och respekt för alla människor och religioner.

Christina Grenholm är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap; hon menar att man inte ska ge en bibeltext mer respekt än den ger sin läsare. Klok kvinna den där Grenholm.

Nu har tiden för Urmödrarna kommit att ta plats sida vid sida med Urfäderna så vi kan få någon ordning på andligheten. Amen.

Bright Blessings and Wisdom

religion över alla gränser!

Jag var på utbildning i Stockholm förra veckan. I Sensus lokaler. De hade tagit fram det mest underbara skåp. Ett skåp som innehåller en låda för varje större religion och en med ett hjärta för den som saknar religiös uppfattning, eller som har en annan än de som finns i skåpet i övrigt. Alla lådor är olika - men lådornas volym är exakt lika stor. Helt underbart! Mer sådant! Jag vill ha!!!!
Mer tolerans, förståelse och ödmjukhet! Amen.

Demokratin fungerar

I juni 2009 var jag på min första centerstämma. Där lade jag fram två förslag till stämman och fick igenom båda. Ett av förslagen handlade om att staten som ägare i företag måste ge tydligare ägardirektiv vad gäller miljöpolicy. Jag tog Vattenfall som ett tydligt exempel. Att Vattenfall har hög svansföring i Sverige vad gäller att leda utvecklingen inom miljö och hållbar energi. Att samma företag beter sig som värsta miljöboven i nästa andetag i t ex Tyskland borde vara helt oförenligt med god styrning och de mål staten sätter för sina företag. Nu har Alliansregeringen i en proposition förtydligat Vattenfalls uppdrag. Förslaget innebär att Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.
Jag är glad och stolt att ha varit en liten bidragande orsak till att världen blir lite bättre. Jag och alla de delegater på stämman som röstade igenom förslaget! Centern är och förblir en kraftfull röst för miljön på alla områden.
Centerpia

Världen måste bli modigare

Kyrkomöte i Nicea år 585. På dagordningen: Kan kvinnan överhuvud taget räknas till människosläktet?
Efter tre dagars häftig debatt och votering fastställdes med en rösts övervikt att kvinnan tillhör människosläktet.

Hur mycket längre har vi kommit idag? Omskärelse av unga flickor, systematiska våldtäkter som vapen i krig. Hiv och aids främsta dödsorsaken bland hela världens kvinnor mellan 15 och 49 år.

Världen måste bli modigare.

I rest my case.

RSS 2.0